Janus Blouw: “We moeten elkaar als mensen blijven zien”

Janus BllouwWe moeten elkaar als mensen blijven zien
Als woonwagenbewoner weet ik wat het is als mensen een mening over je hebben op basis van vooroordelen. Daarom moeten we elkaar als mensen blijven zien en het gesprek aangaan.
De gemeente moet zorgen dat iedereen mee kan doen én, als het gaat om gelijkwaardigheid en bestrijden van discriminatie, zelf het goede voorbeeld geven.
Als geboren Horinees ben ik de politiek ingegaan om op te komen voor de kwetsbare positie van woonwagenbewoners. Gaandeweg voelde ik me steeds meer betrokken bij alle kwetsbaren in onze stad. En daar wil ik voor opkomen, wat je kleur of achtergrond ook is.
Iedereen telt mee. Door samen te werken bereiken we met elkaar het beste voor Hoorn. En daarvoor vraag ik, Janus Blouw, uw vertrouwen.
Bij voorbaat hartelijk dank.