Ook ÉénHoorn vind dat we beleidsregel ontheffing sluitingstijd lappendag moeten schrappen.

De fracties Eenhoorn, D66 en de VVD dienen op 9 april tijdens de raadsvergadering een amendement in om het verplicht aanvragen van een speciale ontheffing om op lappendag om 21 uur weer open te mogen voor de horeca te schrappen.
Al in september 2014 diende Eenhoorn, toen nog HOP, een initiatiefvoorstel in om de drooglegging af te bouwen dmv een pilot. In 2019 was het eindelijk zover. De drooglegging schoof op naar 17 uur en dit gebeurde zonder incidenten waarmee in 2020 de drooglegging volgens afspraak opgeschoven kon worden naar 18 uur. Maar toen kwam Corona en werd dit uiteindelijk 2022 en 2023.
Volgens het verslag van de politie vond er in 2023 een vervelend incident plaats waardoor er met hulp van omliggende politiekorpsen De Roode Steen ontruimd moest worden rond middernacht. Dit was aanleiding voor de burgemeester de pilot als mislukt te beschouwen en de regels aan te scherpen met als grootste verandering een totale sluiting van de horeca vanaf 18 uur tot 00 uur en de benodigde ontheffing om vanaf 21 uur weer open te mogen.
Volgens eerder genoemde fracties een stap te ver want waarom zou je een speciale ontheffing nodig hebben als je met al je vergunningen diezelfde dag tot 18 uur open mag zijn en vervolgens om 21 uur opeens niet meer?
De fracties hebben ook begrip voor de burgemeester die het vooral heeft over het tekort aan politiecapaciteit en zijn ook voor de rest niet tegen het voorliggende besluit. We begrijpen dat er voor het afbreken van de kermis en het schoonmaken van straten en pleinen nu nog een pauze nodig is. De ontheffingsaanvraag met alle voorwaarden en voorschriften moet echter wel van tafel. Ook omdat het voor alle horeca geldt zoals een snackbar of shoarmazaak die dan volgens de regels ook een beveiliger aan de deur nodig hebben. Een uitgestorven binnenstad waar vanaf 18 uur geen drankje of broodje meer te krijgen is gaat de fracties echt een stap te ver. Nodeloze administratieve en financiële lasten voor alle partijen zijn nu juist iets waar we vanaf proberen te komen. Dit draagt daar niet aan bij aldus de 3 fracties.
Tevens dringt Eenhoorn aan op een evaluatie voor eind 2025 om te bespreken of er in de toekomst zonder drooglegging een mooi feest gevierd kan worden op de laatste dag van de kermis. Een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Andre van Beusekom, Eenhoorn.
Niek Heijne, D66.
Mitchel Sluis, VVD.