Peter Peerdeman zal Aart Ruppert m.i.v. 1 sept. 2023 tijdelijk vervangen.

Peter Peerdeman, onze nummer 6 op de lijst zal Aart Ruppert als raadslid waarnemen vanaf 1 september 2023. Dit is een regeling uit de kieswet en duurt 16 weken en kan maximaal 2x herhaald worden. We hopen allemaal dat Aart snel zal herstellen en zijn blij dat Peter de plek in de raad voor ÉénHoorn wil invullen. Al vele jaren is Peter betrokken bij de politiek. Eerder als commissielid bij VOCHoorn wat na de fusie met HOP en Hoorns Belang nu de naam ÉénHoorn draagt.
Peter heeft aangegeven dat hij zijn uiterste best gaat doen en daar hebben wij dan ook alle vertrouwen in. In overleg met Guido (Fractievoorzitter) zullen de taken onderling worden verdeeld. Ook zal het zo gaan dat Peter zolang Aart ziek is deze op de hoogte houden.