Proef samenwonen bijstandsgerechtigden van start in Hoorn:  

“Meer vrijheid voor inwoners en impuls voor de woningmarkt”

Hoorn, 23 april 2024 –

Hoorn start enthousiast aan een proef waarbij bijstandsgerechtigden de mogelijkheid krijgen om zonder financiële consequenties samen te wonen. Deze vernieuwende proef, voortgekomen uit de motie ‘Invoeren proef rond samenkomen bijstandsgerechtigden’, geïnitieerd door de Fractie ÉénHoorn en ondersteund door GroenLinks, is deze maand van start gegaan. 

Het dagelijks bestuur van WerkSaam, de organisatie die belast is met de uitvoering van de bijstand in de regio West-Friesland, start deze maand de pilot na uitgebreid onderzoek en overleg met onder meer de West-Friese woningcorporaties.

Het belangrijkste aspect van deze proef is dat bijstandsgerechtigden gedurende de proefperiode hun eigen huis kunnen aanhouden, waardoor ze zich niet meteen in financiële afhankelijkheid storten en het risico op dakloosheid verminderd wordt.

Hierdoor krijgen bijstandsgerechtigden de kans om maximaal zes maanden samen te wonen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. Raadslid André van Beusekom van ÉénHoorn is enthousiast: ,,Dit initiatief biedt kwetsbare mensen de mogelijkheid om zonder stress een goede start van hun relatie te maken. Het is fantastisch dat deze proef niet alleen voor Hoornse bijstandsgerechtigden geldt, maar voor de hele regio West-Friesland. Het draagt niet alleen bij aan meer vrijheid voor individuen, maar ook aan een impuls voor de woningmarkt doordat er meer beschikbare woningen komen voor anderen.”

“Geen makkelijke beslissing” 

Hoorn hoopt dat deze regeling de betrokkenen zal ondersteunen om samen te wonen. Van Beusekom benadrukt het belang van deze regeling voor de inwoners van Hoorn: ,,Op deze manier kunnen inwoners vanuit persoonlijke vrijheid keuzes maken over hun toekomst, zoals hun woonsituatie. Het voornemen om samen te gaan wonen is al geen makkelijke beslissing. Als je dan ook nog je huis en uitkering op moet zeggen, wordt de drempel wel heel hoog en zeker met kinderen en een samengesteld gezin. Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat ook deze mensen een kans krijgen dit rustig en verantwoord op te bouwen met hun nieuwe partner.

In juni vorig jaar heeft de Hoornse gemeenteraad op initiatief van de Fractie ÉénHoorn en ondersteund door GroenLinks de motie ‘Invoeren proef rond samenwonen bijstandsgerechtigden’ aangenomen. Het doel van deze motie was om een proef te starten waarbij bijstandsgerechtigden de kans wordt geboden om bij wijze van experiment een periode samen te wonen zonder dat dit direct leidt tot kortingen op de uitkering of op het recht op sociale huisvesting. En dat is dus gelukt.

De brief van het college over het uitvoeren van de motie vindt u hier: Brief uitvoering motie samenwonen. Voor meer informatie over deze proef kunnen betrokkenen terecht bij WerkSaam en de gemeente Hoorn