Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 12 december 2023 heeft Peter Peerdeman (raadslid van ÉénHoorn) mondelinge vragen gesteld m.b.t. vuurwerkoverlast.

Geachte burgemeester,

Zoals al vele jaren zal er voor en tijdens de jaarwisseling flink wat vuurwerk worden afgestoken. Wij hopen dat de overlast, schade en letsel zo beperkt mogelijk blijft. Daarom stellen wij u de navolgende mondelinge vragen:

Worden er, zoals voorgaande jaren, actieve acties gehouden door handhaving? Denk hierbij aan controles bij het dierenasiel, ziekenhuis, verzorgingstehuizen, scholen, opslag vuurwerk, illegale verkoop etc.
Wordt er ook gecontroleerd op brandgevaarlijke situaties op straat zoals bijvoorbeeld open containers met brandbaar materiaal, bekende hotspots?
Zijn er ook beschermende maatregelen genomen ten behoeve van onze handhavers, zoals bijvoorbeeld oog- en oorbeschermers?

Burgemeester Jan Nieuwenburg antwoordde dat:

Er geen vrije vuurwerkzones zijn in Hoorn;
De gemeente wel enige hotspots in kaart had, zoals kleding containers en bouwplaatsen;
De afdeling handhaving ad hoc zijn werk doet en veel op meldingen van burgers rijdt. Op 28, 29 en 30 december 2023 treedt de handhaving samen met de politie op;
De gemeente roept ook op om gevaarlijke situaties m.b.t. vuurwerk te melden. Zie hiervoor ook: Gemeente Hoorn – Opslag van vuurwerk levensgevaarlijk
De gemeente werkt ook goed samen met het parkmanagement op de industrieterreinen;