Toch winterterrassen in Hoorn. ÉénHoorn boekt succes!

 Winterterrassen bij horecagelegenheden worden tóch toegestaan in Hoorn, maar wel op de plekken waar vóór corona al een permanente terrasvergunning gold. Een groot succes dankzij ÉénHoorn.

Een bericht uit het Noordhollands Dagblad:

Eric Molenaar

HOORN Op die terrassen, veelal langs de gevel, wordt verwarming en overkapping toegestaan. Welke eisen de gemeente gaat stellen wordt zo snel mogelijk uitgezocht.

De gemeenteraad heeft dit gisteravond besloten, nadat burgemeester en wethouders de horeca vrijdag nog per brief hadden laten weten dat de huidige coronaterrassen per 1 november voor de winterperiode moeten verdwijnen. Zij zouden in het straatbeeld te ’rommelig’ staan.

Verschillende fracties drongen er op aan om de horeca zo veel mogelijk de helpende hand te blijven bieden om meer omzet te draaien. DRP had voorafgaand aan de vergadering het college al schriftelijk gevraagd coulant te zijn en af te zien van stappen tegen horecaondernemers die na 1 november nog een winterterras hebben.

Parkeerplaatsen

Een voorstel van Eénhoorn, VVD, CDA en PvdA om terrassen ook in de winterperiode toe te staan, werd unaniem gesteund. In deze motie was eerst sprake van ’coronaterrassen’ maar die term werd op aandringen van wethouder Arthur Helling ingewisseld voor ’jaarrond-terrassen’. Hij vond dat belangrijk, omdat er in Hoorn op 70 plekken coronaterrassen zijn toegestaan, ook midden op pleinen en op parkeerplaatsen. Die ook in de winter laten staan zou volgens Helling ’heel ingewikkeld worden’. „We hebben ook te maken met belangen van winkeliers en omwonenden.”

Helling laat zo spoedig mogelijk weten welke voorwaarden worden gesteld, als het gaat om bijvoorbeeld uitvoerbaarheid en brandveiligheid.

VVD, GroenLinks, D66, Sociaal Hoorn en ChristenUnie kregen met een motie gedaan dat de officiële pilot met winterterrassen, die het college over een jaar wil starten, wordt uitgebreid. Eerder was sprake van drie ondernemers die hiermee drie jaar aan de slag mogen, maar het aantal is nu niet benoemd. De indieners zien het liefst demontabele serres.

Helling zei dat het aantal van drie ’niet in beton is gegoten’. Hij gaf aan dat de discussie over winterterrassen in Hoorn gevoelig ligt en dat dit goed geregeld moet worden. „Wij zijn er geen voorstander van om tussentijds wat te rommelen met zeildoeken en dergelijke. Er zit dan ook wel een vergunning aan vast, ook de brandveiligheid is een belangrijk aspect.”

Hij riep ondernemers die de komende winter een beschut en verwarmd terras willen op zich zo snel mogelijk te melden. De Bamboo Room, die dit weekend in het nieuws kwam met een petitie ’Zeg JA tegen winterterrassen’, voldoet volgens Helling momenteel niet aan de eisen die naar zijn verwachting zullen worden gesteld. Hij ging daar niet in detail op in.