Veiligheid

Binnenkort begint ÉénHoorn aan de voorbereidingen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Als u wilt meedenken en meepraten over wat er allemaal beter kan in onze mooie gemeente, meldt u zich dan aan als lid.
Uw input is van groot belang. Samen komen we verder, samen zijn we ÉénHoorn.

Veilige stad

  • Meer handhaving en cameratoezicht.
  • Meedoen aan experimenten met gereguleerde wietteelt.
  • Actief optreden tegen pesten, uitsluiting en discriminatie.
  • Iedereen in onze gemeente moet veilig over straat kunnen, veilig kunnen wonen en veilig aan het verkeer deel kunnen nemen.
  • Veiligheid is een kwestie van samenwerking waar veel partijen bij betrokken zijn. Naast de gebruikelijke partners voor de gemeente, zoals politie en woningbouwvereniging, wil onze partij ook de burger hierbij nadrukkelijk betrekken.
  • Waar nodig kan cameratoezicht een toegevoegde waarde zijn om een veiliger situatie te realiseren. Naast camera’s op vaste plekken, zijn wij ook voorstander van de inzet van mobiele camera’s. Op deze wijze kan tijdelijk extra toezicht plaats vinden op plekken waar overlast plaatsvindt.

Wij kijken met grote belangstelling uit naar de ervaringen die onze toezichthouders op gaan doen met de zogenoemde bodycam. Mocht dit positieve ervaringen opleveren, dan willen wij dit zo snel mogelijk verder invoeren.

Als het aan ons ligt doet de gemeente Hoorn mee aan de experimenten met legaal geteelde cannabis (wiet) om de problemen aan de achterdeur van de coffeeshops op te lossen. Op die manier halen we de teelt en de verspreiding uit het criminele circuit en komt er politiecapaciteit vrij om andere zaken aan te pakken.

Preventie en voorlichting zijn een goede manier om bij te dragen aan een veilige woonomgeving en –bijvoorbeeld- een veilige schoolomgeving. Wij willen graag samenwerken met alle onderwijsinstellingen om pesten, uitsluiting en discriminatie, op welke grond dan ook, tegen te gaan.

Ook in Hoorn lopen we het gevaar dat jongeren zich afzonderen en radicaal gedachtengoed gaan aanhangen. Onze partij wil dat de gemeente een coördinerende rol speelt om deze groep zo snel mogelijk in beeld te krijgen en alle middelen en professionals inzet om radicalisering van jongeren te voorkomen.