Investeren in veiligheid en leefbaarheid.

Verbeterslag in openbare ruimten in al onze wijken en dorpen, met als
hoogste prioriteit het centrumgebied van de Kersenboogerd en andere
kwetsbare wijken. Overlast keihard aanpakken met onder meer (camera)
toezicht en meer wijkgericht toezicht.