Economie en werkgelegenheid

Binnenkort begint ÉénHoorn aan de voorbereidingen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Als u wilt meedenken en meepraten over wat er allemaal beter kan in onze mooie gemeente, meldt u zich dan aan als lid.
Uw input is van groot belang. Samen komen we verder, samen zijn we ÉénHoorn.

  • De rode loper gaat uit voor ondernemers.
  • Hoorn ondersteunt alles wat zorgt voor meer werkgelegenheid.
  • Mensen die kunnen en willen werken, maximaal ondersteunen.
  • Stadstoezichthouders worden vriendelijke stadsambassadeurs.
  • Economie stimuleren: voor de bedrijven, voor de mensen

Het stimuleren van de lokale economie en sociale zaken & werkgelegenheid horen bij elkaar. Omdat meer werk eraan bijdraagt dat de ongeveer 3.000 mensen (participatiewet & UWV) die in onze stad aan de kant staan, aan het werk kunnen komen. Alles wat er aan bijdraagt dat er meer banen komen in ons stad en onze regio, wordt door ons omarmd. Daaraan toetsen wij ontwikkelingen in de binnenstad en onze bedrijventerreinen. En daarom leggen wij de rode loper uit voor ondernemers. Initiatieven als het hotelplan voor de Grote Kerk juichen wij toe. Met de ondernemers zijn wij het van harte eens dat investeringen in de economie van Hoorn bijdragen aan de sociale zekerheid van de inwoners en de verbinding met de Hoornse samenleving. Het spreekt vanzelf dat wij ons hechten aan een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

Nieuwe bedrijvigheid

De verduurzaming van Hoorn 80 is een goed voorbeeld van een win-win situatie. Tientallen miljoenen die kunnen worden geïnvesteerd, worden voor een belangrijk deel omgezet in banen. De bedrijven besparen kosten en worden daarmee toekomstbestendiger. En dat is nog goed voor het milieu ook. Ook de ontwikkeling op het nieuwe bedrijventerrein ’t Zevenhuis gaan – na jaren stilstand – nu ook werkelijk nieuwe banen opleveren. Onze partij voorziet dat de eerste fase in de komende jaren vol komt. Hoorn moet een aantrekkelijke stad blijven voor bedrijven om zich te vestigen. De stad moet zich meer profileren als centrum tussen het noorden van ons land en de Randstad. Met de tweede Coentunnel en de Westfrisiaweg, kan Hoorn alleen maar aantrekkelijker worden op het kruispunt van wegen en water. Wij willen die unieke eigenschappen volop benutten om meer bedrijven te verleiden zich hier te vestigen. De hoge arbeidsmoraal van onze West-Friese bevolking is een pré die we bieden.

Stadspromotie

Wij zien de gemeentesite (www.hoorn.nl ) als één van de vele middelen om onze mooie stad te promoten en meer werkgelegenheid te creëren. Deze site kan meer zijn dan uitsluitend een servicekanaal. Zelfs de toezichthouders en parkeerwachters dienen zo veel mogelijk een gastvrije uitstraling te hebben. Op naar een gastvrije stad waar de bezoeker graag terugkomt!

Luisteren naar ondernemers: proef met gratis parkeren op koopzondagen en -avonden

Hoorn moet luisteren naar ondernemers en hen vragen wat wij voor ze kunnen betekenen, in plaats van uitsluitend regels opleggen. Wees ruimhartig met regels en geef starters meer kansen. De gemeente moet zich continu inspannen om nieuwe bedrijven aan te trekken, met een voorkeur voor bedrijven die veel werkgelegenheid bieden. Met de ondernemers willen wij een proef doen met gratis parkeren op koopzondagen en –avonden om meer bezoekers te trekken. Als daar breder draagvlak voor is danzijn wij voor invoering van gratis parkeren aan de rand van het centrum, op die momenten, een prima alternatief.

Reclamebelasting: het moet rechtvaardiger

Een Lokaal Ondernemers Fonds waaruit stadspromotie en het schoon, heel en veilig houden van de bedrijfsterreinen wordt betaald is een goede voorziening. Helaas was er geen ander instrument dan de reclamebelasting om dit fonds in stand te houden. Toch is de balans positief. Dat er met dit geld cameratoezicht is gerealiseerd op de bedrijventerreinen heeft geleid tot minder criminaliteit.

Het betalen over de afmeting van een reclamebord wordt door ondernemers als oneerlijk ervaren. Wij willen dat eerlijker. Wij zijn blij dat de Ondernemers Stad Hoorn probeert alle ondernemers te betrekken bij de besteding van de gelden uit het fonds. Het uitgangspunt is: ‘Geld van de ondernemers, voor de ondernemers.’ Maar een meer rechtvaardige grondslag dan de huidige reclamebelasting is gewenst.